Grafický obor


       Ve školním roce 2004/2005 vznikl na základní umělecké škole v Napajedlích nový výtvarný obor zaměřený na počítačovou grafiku a digitální fotografii. Tuto naznačenou specializaci však překračuje a chápeme ji také jako všeobecnou přípravu pro budoucí profesi žáka.       

       Ve výuce se pracuje v programech Adobe Photoshop a Illustrator. Základní pravidla a praktické vědomosti potřebné pro práci v této oblasti si žáci osvojují pomocí metodických zadání. Žáci se ve výuce učí také základy kresby, malby a práce s různými materiály.

 

 

Cíl Počítačové grafiky a digitální fotografie

o        sebevzdělávání

o        samostatná komunikace

o        estetické cítění

o        výchova pro týmovou spolupráci

o        tvořivost, cílevědomost

o        usnadnění hledání svých zájmů, potřeb a svého místa na trhu práce

o        rozvíjení mimoškolní tvůrčí a komunikační aktivity

o        sebepoznávání

 


Počítačová grafika a digitální fotografie

zahrnuje tyto oblasti:

  • Počítačová grafika a digitální fotografie
  • Plošná tvorba
  • Objektová a akční tvorba
  • Výtvarná kultura

 

 

V současné době vyučuje grafický obor Mgr. Ivana Kotásková