Přípravné studium

 

Kritéria přijímacího řízení – hudební obor

Zpěv písně, opakování hraných tónů a rytmu. Předmětem hodnocení je úroveň intonování, rytmické jistoty, hlasového rozsahu, schopnosti zazpívat melodii od různých tónů nebo rozpoznat veselou melodii od smutné. Vyvozují se možnosti předpokládaného dalšího rozvoje dítěte.  

Přípravné studium se skládá z přípravné hudební výchovy a přípravné nástrojové instruktáže.

*** 

Přípravná hudební výchova

- vyučující je p. uč. Lenka Grebeňová 

Je určena dětem od pěti let. Vyučování je kolektivní a probíhá hravou a nenásilnou formou odpovídající věku dětí.

 1. pololetí

1 vyučovací lekce: rozvíjení hudebních předpokladů (rytmus, intonace, zpěv ….), základy notopisu, vlastnosti tónů atd.

 2. pololetí 1 vyučovací lekce: pokračování v prohlubování muzikantských dovedností a teoretických znalostí
 

 

Podrobnější informace jsou uvedeny v ŠVP (školní vzdělávací program), který je k nahlédnutí v budově školy nebo na našich webových stránkách.

 

Přípravná nástrojová instruktáž

Probíhá formou individuálního nebo skupinového vyučování (2 - 4 žáci), žáci jsou zařazeni na základě doporučení učitele. Děti se učí  správnému zacházení s nástrojem a základům hry na nástroj. Projevují se jejich předpoklady pro hru na zvolený nástroj.

Na konci školního roku vykonají postupovou zkoušku do 1. ročníku. Samotné přijetí do 1.ročníku je - kromě určitého talentu a píle každého dítěte - podmíněno také kapacitními možnostmi školy na jednotlivé nástroje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. pololetí - PHV : pondělí 15. 45 - 16. 30 nebo čtvrtek 13.05 - 13.50

                            Zpěváček, 14.50 - 15.35

Vždy od února daného školního roku je povinná pouze  hodina PHV. Přesto uvítáme, jestliže děti budou dál chodit do Zpěváčku, čeká je vystoupení.

V lednu rodiče informujeme o tom, ke komu je jejich dítě zařazeno na nástroj. Rodiče si mohou s učiteli domluvit rozvrh tak, aby se od 1.2. mohla rozběhnout nástrojová výuka.

Ke studiu je bezpodmínečně nutné mít doma svůj nástroj. Pokud jej chcete kupovat, rádi poradíme.

 

 

"Hudba je krásná, trvalá a dle mého názoru ničím nenahraditelná. Hudba nás všechny, včetně dětí, obklopuje na každém kroku. Hudbu vnímáme z rozhlasu, televize, internetu či aktivně v hudebním kroužku. Hudba nás tedy provází celý život. Myslím si, že tak jako mně, tak i celému lidstvu přináší neobyčejné zážitky při poslechu koncertu, muzikálu či opery. Při tomto kulturním zážitku se člověk dokáže uvolnit, odpočinout a načerpat novou energii. Hudba tak blahodárně působí na naši psychiku. Z toho vyplývá, že hudba je lék." 

'Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.'    Pythagoras 

                                                  Lenka Grebeňová, vyučující PHV 

 

 
  • Cestování s písničkou 
 
 
  • Výuka v přírodě
 
  •  Výuka v učebně hudební nauky