Školní rok 2019/2020

Hudební obor

 Vyučovaný předmět

 Bernatíková Renée

renee.bernatikova@zusrf.cz 

 klavír

 Čtvrtlík Daniel, Bc.

daniel.ctvrtlik@zusrf.cz 

 zobcová flétna

 Divoký Jan

jan.divoky@zusrf.cz 

 zobcová flétna, pozoun, trubka, tenor, EKN, HN,  Jazzband, Dechovka

 Grebeňová Lenka

lenka.grebenova@zusrf.cz 

 HN, PHV, zobcová flétna, klavír, EKN

 Hanáčková Lenka

lenka.hanackova@zusrf.cz 

 housle

 Jarmarová Petra, Mgr.

petra.jarmarova@zusrf.cz 

 klavír

 Kaňovská Dagmar

dasa.kanovska@zusrf.cz 

 housle, smyčcové soubory

 Kaňovská Radka

radka.kanovska@zusrf.cz 

 housle

 Kosová Iva

iva.kosova@zusrf.cz 

 klavír, čtyřruční hra

 Kuběnová Lenka

lenka.kubenova@zusrf.cz 

 klavír, čtyřruční hra

 Kunert Alexandr, BcA.

sasa.kunert@zusrf.cz 

 zobc. flétna, trubka, lesní roh, bicí, EKN, žesťový soubor

 Míčová Klára, Mgr. art.

klara.micova@zusrf.cz 

 zobcová flétna, klarinet, saxofon, komorní hra fléten

 Ponížilová Bedřiška

beda.ponizilova@zusrf.cz 

 zpěv, pěvecký sbor

 Prokop Jan 

jan.prokop@zusrf.cz 

 kytara, housle, kytarový soubor

 Reková Kateřina

katerina.rekova@zusrf.cz 

 violoncello

 Stanislavová Dominika

domi.stanislavova@zusrf.cz 

 cimbál, cimbálová muzika. EKN

 Strašáková Petra

petra.strasakova@zusrf.cz 

 akordeon, akordeonový soubor

 Šimůnek Michael, Mgr.

 michael.simunek@zusrf.cz

 zobcová flétna, příčná flétna

 

 Tomšů Hana, Mgr.

hana.tomsu@zusrf.cz 

 kytara, klavír

 Veselá Eva

eva.vesela@zusrf.cz 

 klavír, EKN 

 Výtvarný obor 

  Vyučovaný předmět

 Kalužíková Jana, Mgr.

jana.kaluzikova@zusrf.cz 

 výtvarná tvorba

 Kotásková Ivana, Mgr.

ivana.kotaskova@zusrf.cz 

 výtvarná tvorba, počítačová grafika

 Lišková Martina, Mgr.

martina.liskova@zusrf.cz 

 výtvarná tvorba

 Válková Jana

jana.valkova@zusrf.cz 

 výtvarná tvorba