Smyčcový soubor

 

Smyčcové soubory STRUNKY a  Malé STRUNKY vede paní učitelka Dáša Kaňovská. K hraní vybírá díla světových skladatelů, ale například i úpravy různých žánrů - populární melodie, irské tance. Díky tomu je repertoár souboru pestrý.

Prezentace na akcích školy:

  •  Koncerty pro MŠ, duben 2019

  • Vánoční koncert 2017
 

 

 

 

 „Malé“ STRUNKY

Od září 2015 se začaly pravidelně scházet děti 2. a 3. ročníku hry na housle a violoncello a vytvořily  "přípravku" pro STRUNKY. Cílem je především děti motivovat k dalšímu cvičení na nástroj. Učí se zde základním návykům hry v souboru - prohlubují si intonační a harmonické cítění, získávají rychlejší orientaci v notovém zápisu. Děti se také učí zodpovědnosti za připravenost do souborových hodin. Při společném vystoupení se dětem lépe překonává pocit strachu nebo trémy. V neposlední řadě si zde najdou další kamarády hrající na stejný nebo příbuzný hudební nástroj a mají pocit, že hrát na něj je nejlepší volba!