Informace

 Hudební obor  vyučuje 283 žáků ve hře na akordeon, bicí, cimbál, flétnu zobcovou a příčnou, housle, keyboard, klavír, klarinet, kontrabas, kytaru, lesní roh, pozoun, saxofon, tenor, trubku, tubu, varhany, violoncello, zpěv.

Vyučuje se v přípravných ročnících, v I. a II. vzdělávacím stupni.

Na škole pracují dva pěvecké sbory a řada souborů ( akordeonový, kytarový, flétnový, komorní hra fléten, bigbeatový, jazzový, dva smyčcové, cimbálová muzika, táborový orchestr ).

Vyučování hudebního oboru probíhá v sídle školy v Napajedlích a na odloučených pracovištích Halenkovice a Babice.

Kritéria přijímacího řízení - hudební obor 

Zpěv písně, opakování hraných tónů a rytmu. Předmětem hodnocení je úroveň intonování, rytmické jistoty, hlasového rozsahu, schopnosti zazpívat melodii od různých tónů nebo rozpoznat veselou melodii od smutné. Vyvozují se možnosti předpokládaného dalšího rozvoje dítěte.