Plán akcí pro školní rok 2019/2020

Během školního roku 2019/2020 PROBÍHAJÍ PROJEKTY:

 V rámci akcí pořádaných ZUŠ R. Firkušného Napajedla budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZUŠ R. Firkušného nenese zodpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Září

2.- 3. Domluva rozvrhu 

4. Zahájení individuální výuky

5. Informativní schůzka pro rodiče PHV a PVV

9. Zahájení kolektivní výuky 

26. Koncerty táborového orchestru 

Říjen

 10. Zájezd na koncert Čajkovského b moll - FBM

 24. Pěvecké vystoupení na pietním aktu  

Listopad

  Ukázky hudebních nástrojů v hodinách PHV

 7. Křest časosběrného snímku Malí Velcí Filharmonici, Malá scéna 

 8. Stanování - dobrodružná výtvarná noc v ZUŠ

 14. Festival Pocta R. Firkušnému, Kino Napajedla

 27. Besídka v Domě s pečovatelskou službou - Kalvárie 

 28. Besídka v Domově pro seniory Napajedla - Husova  

 29. Rozsvěcování vánočního stromu - Napajedla

 30. Rozsvěcování vánočního stromu - Halenkovice 

 30. Hudební soustředění v ZUŠ 

Prosinec

1.-31. Vánoční výstavy  v budově školy a na odloučených pracovištích

 9. Třídní koncert žáků ze třídy p. uč. Kuběnové 

 10. Besídka v Domě s pečovatelskou službou - Sadová 

 13. Třídní besídka žáků ze třídy p. uč. Bernatíkové, Ponížilové a R. Kaňovské  

 16. Benefiční vánoční koncert

 18. Předvánoční koncert v Babicích  

Leden

20. Třídní koncert žáků p. uč. Kosové

 23. Třídní koncert žáků p. uč. Míčové a Divokého

 28. Třídní koncert žáků p. uč. D. Kaňovské 

 29. Třídní koncert žáků p. uč. Míčové a Divokého 

30. Třídní koncert žáků p. uč. Prokopa  

Únor

3. Zimní besídka žáků ze třídy p. uč. Hany Tomšů

9. Setkání s hudbou, Pocta Mistru R. Firkušnému - XX. ročník

 10. Školní kolo soutěže žáků ZUŠ - klavír

 12.   Školní kolo soutěže žáků ZUŠ - kytara

 14. Školní kolo soutěže žáků ZUŠ - smyčce

 17. Třídní koncert žáků p. uč. Hanáčkové

 24. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ - vysoké smyčce, ZUŠ Zlín - Malenovice

 26. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ - kytara, ZUŠ Zlín - Jižní Svahy 

 27. - 28. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ - klavír, ZUŠ R. Firkušného Napajedla 

Březen

 

  Duben

 

Květen

 

Červen

 8. 1. Absolventský koncert, Klášterní kaple

 15. 2. Absolventský koncert, Klášterní kaple 

 16. Vernisáž absolventské výtavy, Klášterní kaple

 22. 3. Absolventský koncert, Klášterní kaple 

Červenec

 5. - 12. Hudební tábor

Srpen