Dechové nástroje

 

Dechové nástroje se dělí na dřevěné a žesťové (plechové). Podle nástrojů uvedených vedle jmen učitelů je zřejmé, které z nich se u nás učí. Přesto jsme schopni dál nabídnout díky aprobaci našich pedagogů i hru na hoboj.

Vyučující: 

  • Daniel Čtvrtlík, Bc.(zobcová flétna) 
  • Jan Divoký (zobcová flétna, trubka, tenor, trombon)
  • Lenka Grebeňová  (zobcová flétna) 
  • Alexandr Kunert, BcA.    (zobcová flétna, trubka, lesní roh, tuba)
  • Klára Míčová Mgr.art.(zobcová flétna, saxofon, klarinet)
  • Michael Šimůnek, Mgr. (zobcová a příčná flétna)

Alexandr Kunert má již s hudbou také své zkušenosti: "Hudba doprovází lidstvo již od nepaměti. Jsem názoru, že hudba působí blahodárně na psychiku člověka a především u malých dětí se velmi výrazně podílí na rozvoji mentálních a motorických schopností a následně dovedností. Hra na hudební nástroj pomáhá také odbourávat různé poruchy učení a také některé zdravotní problémy, např. onemocnění dýchacích cest a další. V neposlední řadě muzika formuje člověka z hlediska sociálně-kulturního. To je jeden z úhlů pohledu, co dobrého hudba přináší celému lidstvu." 


 Klára Míčová

 

Jan Divoký 

 

Lenka Grebeňová