Cimbálová muzika Maková

 

Cimbálová muzika pracuje pod vedením paní učitelky a cimbalistky Dominiky Stanislavové.

Prezentace na akcích školy:  

10. 12. 2018 - Vánoční besídka 

 

 

 

  • 7. 12. 2016 Besídka v Domě s pečovatelskou službou - Pod Kalvárií