Hudební nauka

 

Hudební nauka pomáhá dětem nejen se všemi teoretickými znalostmi, které jim slouží při čtení notového zápisu a usnadňují tak nastudování skladbiček, ale taky je seznamuje s hudební historií i současností. Zpěv, rozvíjení správného rytmického cítění a další hudební dovednosti vyučuje ve svých hodinách hudební nauky paní učitelka Lenka Grebeňová v hlavní budově v Napajedlích a na odloučeném pracovišti Babice. Na odloučeném pracovišti Halenkovice vyučuje hudební nauku p. uč.  J. Divoký. 

 

 
  •  Vývojová hudební období - práce žáků 4. a 5. ročníku

 

 

  •  Práce žáků 4. a 5. ročníku na téma projektu ROK VELIKÁNŮ

  • Práce žáků 4. a 5. ročníku na téma "Středověká hudba a renesance".
 
 
 
 
 
 
 

  

Prezentace na akcích školy: