Dechové nástroje - kontroler

 

Dechový kontroler YAMAHA WX5

 

 

Yamaha

 


  Elektronický hudební nástroj patřící do skupiny MIDI nástrojů, stejně jako všechny keyboardy. Jeho princip spočívá v tom, že sám o sobě nedává žádný tón, ale vysílá pouze signály o tom, jaká nota má být zahrána, jakou výškou, délkou, sílou, zvukem, efektem....., což je vlastně podstada MIDI systému. Samotné slovo je zkratka názvu Musical Instrumental Digital Interface, což by se dalo přeložit do češtiny jako Digitální propojení hudebních nástrojů. Vysílané informace jsou dále vedeny do zvukového modulu, který je zpracovává a vyhodnocuje. Ve výsledku nám nástroj hraje konkrétními tóny. Zvukové možnosti jsou téměř nekonečné, najdeme zde zvuky prakticky všech dechových nástrojů nejen současných, ale i historických nebo syntetických. Díky tomu, že je to nástroj MIDI, tak jeho možnosti nekončí u výběru zvuku, ale jsou mnohem větší než si jen můžeme myslet.

Yamaha

Klasický dechový nástroj má tónový rozsah v průměru  2-3 oktávy. WX5 je vybavena hned dvěma oktávovými klapkami a to nejen směrem nahoru, ale i dolů! To znamená, že má zvukový rozsah dvě oktávy nahoru nad základní oktávu a dvě oktávy dolů. Současným stiskem obou oktávových klapek dosáhneme zvýšení (snížení) o další oktávu. Celkem se tedy můžeme pohybovat s tímto dechovým nástrojem v rozsahu sedmi oktáv, tak jako klavír.

Yamaha

Pro snadnější přizpůsobivost je nástroj vybaven dvěma hubičkami:

 - saxofono-klarinetového typu s plátkem

Hubička s plátkem

- typu zobcové flétny bez plátku 

Hubička bez plátku

 

Hmaty jednotlivých tónů jsou stejné jako u saxofonu. U klarinetu jsou tyto hmaty stejné v dvoučárkované oktávě a u zobcové flétny se shodují v základních tónech. Tím je prakticky umožněno všem hráčům na dechové nástroje dřevěné velmi rychlou přizpůsobivost k tomuto nástroji.

 

Yamaha

 

               Někteří žáci se s tímto novým nástrojem seznamují již prakticky.

Aneta Matušíková
Eliška Pechová
Tomáš Viceník