Společnost přátel ZUŠ Rudolfa Firkušného

 

Společnost je sdružení rodičů a přátel školy, kteří její činnost podporují vlastní iniciativou nebo finančními příspěvky. Jednou do roka vydává zprávu o činnosti včetně vyúčtování. 

Aktivity společnosti:

Společnost přátel je hlavním garantem konání HUDEBNÍHO TÁBORA v období letních prázdnin.Organizuje soustředění, výukové kurzy a zájezdy žáků na koncerty, divadelní představení a výstavy v rámci projektu ,,DĚTI DO KONCERTNÍCH SÁLŮ A VÝSTAVNÍCH SÍNÍ". Přispívá na koupi pomůcek pro hudební i výtvarný obor, odměny pro soutěžící žáky a absolventy školy.

Výroční zpráva Společnost přátel 2018 

Výroční zpráva Společnosti přátel 2017 

Výroční zpráva Společnosti přátel 2016 

Vedení společnosti:

Ve školním roce 2018/2019 jsou ve vedení společnosti tito členové:

  • Petra Strašáková - předsedkyně
  • Blanka Škrabalová
  • Kateřina Kotová
  • Lenka Hanáčková
  • Jitka Amanová

 

Zakládací listina, stanovy a další dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ.

Přivítáme každého, kdo by se chtěl zapojit do práce ve výboru společnosti nebo jakýmkoliv způsobem podpořit její činnost.