Děti do koncertních sálů a výstavních síní

Projekt ,,Děti do koncertních sálů a výstavních síní‘‘ zajišťuje žákům naší školy kontakt s přímým uměním prostřednictvím návštěv koncertů, výstav nebo divadelních představení.

Kulturní akce pro děti vybírají vyučující s ohledem na jejich věk, potřeby a v souladu s děním v kultuře nebo aktuálním výročím v uměleckém světě.

Cílem projektu je výchova kultivovaných a kulturních jedinců s celoživotním zájmem o umění.

Finanční podporu projektu zajišťuje Společnost přátel ZUŠ R. Firkušného. 

Akce - zájezdy ve školním roce 2019/ 2020:

  záříJiří Kaifosz - Sochy,obrazy (muzeum Napajedla)

 10. 10.    ČAJKOVSKÉHO B MOLL, Filharmonie B. Martinů Zlín

 14. 11.Pocta R. Firkušnému (kino Napajedla) 

 listopad Ivana Kotásková - V tichosti (CAFÉ Klášter)

  7. 5. TALENTINUM, Filharmonie B. Martinů Zlín

 

 V letošním šk. roce opět vyhlašujeme soutěž o cenu ředitelky školy:

Za každou návštěvu kulturní akce (výstavy, koncertu, divadla...), nahlášenou vašemu třídnímu učiteli, získáte do ŽK jedničku. Na konci roku budou vyhlášeni a odměněni žáci/žákyně s nejvyšším počtem získaných jedniček.

Akce - zájezdy ve školním roce 2018/ 2019: