Žesťový komorní soubor

Soubor je určen pro žáky hrající na žesťové nástroje. Činnost v tomto
souboru je zaměřena na hráčskou interakci a kooperaci malé hudební formace.
Repertoár ŽKS je orientován na kompozice či transkripce skladeb od dob renesance až
po současnost. Žáci získávají znalosti a dovednosti v oblasti, kde je žádoucí maximální
koncentrace, sebereflexe a koordinace. Vedoucím souboru je p. uč. Kunert.

Prezentace na akcích školy: 

  • Vyhlášení soutěže O KERAMICKOU POPELNICI, 21. 5. 2019
  • Příběhy našich sousedů, 8. 4. 2019
  • Rozsvěcování vánočního stromu Napajedla - 30. 11. 2018, foto P. Ligr
 
 
  • 30. 11. 2017 - Rozsvěcování vánočního stromu Napajedla - foto Marian Vaňáč