Plán akcí

ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

 

Termíny akcí budou průběžně aktualizovány a akce doplňovány.

V závorkách jsou uvedeni pedagogové, odpovědní za průběh akce.

Za výtvarné projekty odpovídají pedagogové VO.

Fotografie z akcí viz Fotogalerie.

 

Září

 

 1. 9.   Začátek školního roku

 4. 9.   Informativní schůzka rodičů a dětí PHV. 15.30 hod., sál ZUŠ

           ( L. Hanáčková )

18. 9.   Generálka na koncerty TO

19. 9.   Koncerty TÁBOROVÉHO ORCHESTRU pro I., II. ZŠ Napajedla a pro

            Speciální a praktickou ZŠ Otrokovice ( 3x  za dopoledne, tělocvična II.

            ZŠ), výstavka VO

            KONCERT TÁBOROVÉHO ORCHESTRU pro veřejnost v 16.00 (podle

            počasí v tělocvičně nebo na schodech pod kostelem). Věnován 110.

            výročí města. ( L.Hanáčková)

Kola

Říjen

 

24. 10.  Kladení věnců, 90. výročí republiky (E. Hanáčková, zpěv))

29. 10.  Slavnostní setkání u skautské lípy (E. Hanáčková, zpěv)

             Návštěva ZUŠ Šaštín - Stráže: předběžná domluva o možné příhraniční

             spolupráci se slovenskou školou (L. Hanáčková)

 

Listopad

 

12. 11.  Školní kolo soutěže Napajedelské klávesy (Z.Suchánek)

 

14. - 16. 11. Festival POCTA RUDOLFU FIRKUŠNÉMU - tři koncerty ve třech dnech za přítomnosti dětí R. Firkušného Veroniky a Igora. Klášterní kaple se stane Koncertním sálem Rudolfa Firkušného. Garantem akce je MěÚ Napajedla, ZUŠ se podílí na organizaci. Festival uzavírá rok oslav 110. výročí povýšení Napajedel na město. Program zde.

 

15. 11.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ  10.30 - 15.30 hod.

             Návštěva paní Veroniky Firkušné - Callegari a Igora Firkušného,

             potomků Mistra Rudolfa Firkušného, v ZUŠ.

21. 11.  Mikulášská besídka, DPS Pod Kalvárií (D. Kaňovská, Z. Suchánek)

26. 11.  Mikulášská besídka, DD Husova (P. Strašáková, Z. Suchánek)

             Mikulášská besídka DPS Na Kapli (A.Kunert, P.Verbík)

28. 11.  Besídka žáků ze třídy paní učitelky Lenky Květákové

30. 11.  Vystoupení u vánočního stromu v Halenkovicích (P. Strašáková)

Kola

Prosinec

 

  1. 12.  Zpívání u vánočního stromu města, 17.00 hod. (L. Hanáčková)

  2. 12. Besídka žáků ze třídy pana učitele Jana Prokopa   

  3. 12. "Mikulášská besídka" s hudební nadílkou - žáci ze třídy paní učitelky

            Lenky Hanáčkové

  5. 12.  Krajská soutěž "Napajedelské klávesy" (L.Hanáčková, P.Strašáková)

  9. 12.  Besídka žáků ze třídy pana učitele Zdeňka Suchánka

             Vánoční koncert v ZŠ Babice (A. Kunert)

 10. 12. Besídka žáků ze třídy paní učitelky Ivy Kosové

 15. 12. Besídka žáků ze třídy paní učitelky Evy Derliové 

 17. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT A VÝSTAVA  v Klášterní kapli (J.Prokop)

            

Kola


Leden

 

  9. 1.    Soutěžní besídka žáků ze třídy paní učitelky Evy Hanáčkové

             (školní kolo národní soutěže ve zpěvu)

22. 1.    Školní kolo národní soutěže (bicí, dechové dřevěné nástroje)

29. 1.    Okresní kolo národní soutěže ve zpěvu, Otrokovice - účast  

             (E. Hanáčková - v porotě)

             Školní kolo národní soutěže (smyčcový soubor, D. Kaňovská)    

30. 1.    Soustředění cimbálových muzik (J. Mareček)

  

Únor

 

 2.  2.    Zimní besídka žáků ze třídy paní učitelky Dáši Kaňovské

 4.  2.    Propagační nástěnky v I. a II. ZŠ k příležitosti zápisu (L.Hanáčková)

 5.  2.    Okresní kolo národní soutěže orchestrů a smyčcových souborů,

             Napajedla - organizace, účast (D. Kaňovská - v porotě, L. Hanáčková)

 9.  2.    Okresní kolo národní soutěže ve hře na bicí nástroje (A. Kunert)

10. 2.    Okresní kolo národní soutěže ve hře na zobcovou flétnu, ZUŠ Harmonie

             Zlín (P. Verbík - v porotě)

11. 2.    Setkání s hudbou - koncert k uctění památky Rudolfa Firkušného

             (P. Verbík)

12.  2.   Okresní kolo národní soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje,

             Slavičín (V. Maňas)

24.  2.   Okresní kolo národní soutěže cimbálových muzik, Zlín (J.Mareček)

 

Březen

 

 2. 3.   Krajské kolo národní soutěže orchestrů a smyčcových souborů,

            Uherské Hradiště (D. Kaňovská)

 3. 3.   Předvedení práce s interaktivní tabulí ředitelům a učitelům ZUŠ

           Zlínského kraje (D.Kaňovská)

 4. 3.   Besídka žáků ze třídy paní učitelky Hany Tomšů

 5. 3.   Krajské kolo národní soutěže ve hře na bicí nástroje, Kroměříž

           (A. Kunert)

 5. 3.   Účast na Akademii k 30. výročí MŠ Žlutavy (L.Hanáčková)

 6. 3.   Účast na Akademii k 30. výročí MŠ Žlutavy (Z.Suchánek)

18.3.   Zahájení projektu ZUŠkolka v MŠ Napajedla (L.Hanáčková)

19.3.   Vystoupení na venisáži "Vily Zlínského kraje", MěÚ (L.Hanáčková)

25.3.   Besídka žáků ze třídy paní učitelky Petry Strašákové

27. - 29. 3.   Soustředění akordeonového souboru, pěveckého sboru HeXaM,

                    žáků pěveckého oddělení (P.Strašáková)

 

Duben

 

 2. 4.    Besídka žáků ze třídy pana učitele Josefa Marečka

 6. 4.    Besídka žáků ze třídy paní učitelky Evy Derliové

 7. 4.    Besídka žáků ze třídy pana učitele Petra Verbíka

14.4.    Vystoupení pro děti v MŠ Halenkovice (Petra Strašáková)

16.4.    Muzikantská návštěva v MŠ Babice (Lenka Květáková)

            Muzikantská návštěva v MŠ Komárov (Petr Verbík)

23.4.    Besídka žáků ze třídy pana učitele Václava Maňase

            Muzikantská návštěva v MŠ Topolná (Hana Tomšů)

            Muzikantská návštěva v MŠ Komárov (Lenka Hanáčková)

            Muzikantská návštěva v MŠ Spytihněv (Dáša Kaňovská)

24.4.    Neobvyklý koncert WX5  - představení nového elektronického nástroje

            učiteli a žáky ZUŠ (Z.Suchánek, A.Kunert)

29.4.    Aprílová besídka žáků ze třídy paní učitelky Lenky Hanáčkové

            Kladení věnců na Kalvárii a na náměstí (Lenka Hanáčková)

            Muzikantská návštěva v MŠ Žlutava (Zdeněk Suchánek)

30.4.    Besídka žáků ze třídy paní učitelky Lenky Květákové

 

Květen

 

 5.  5.     Muzikantská návštěva v MŠ Bílovice (Josef Mareček)

 6.  5.     I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VÝSTAVA, Klášterní kaple, 17.00

              (J.Mareček)

              Muzikantská návštěva v MŠ Pohořelice (Iva Kosová)

13. 5.     II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VÝSTAVA, Klášterní kaple, 17.00

              (H.Tomšů)

14. 5.     Vystoupení pro maminky (v rámci projektu ZUŠkolka, ve spolupráci

              s MŠ a Radovánkem - L. Hanáčková)

              Vystoupení pro maminky v ZŠ Babice (L. Květáková)

20. 5.     HUDEBNÍ ZEMĚPIS  - 3 koncerty pro děti MŠ z Napajedel a okolí,

              Základní školu praktickou a speciální Otrokovice  

              (P. Strašáková)

29. 6.     Besídka žáků ze třídy paní učitelky Heleny Bartákové

 

Červen

 

1. - 5. 6.    Zápis do hudebního oboru ZUŠ R. Firkušného (L. Hanáčková)

                 Postupové zkoušky hudebního oboru (L.Hanáčková)

  5. 6.   Prague Junior Note - prestižní klavírní soutěž, paní učitelka I.Kosová

            s žákyní Renée Bernatíkovou, účast v soutěži

  7. 6.   Promenádní koncert (L. Hanáčková)

10. 6.   PĚVECKÝ KONCERT (E.Hanáčková)

17. 6    Besídka žáků ze třídy paní učitelky Ivy Kosové

20. 6.   Vystoupení na Hudebních slavnostech (A.Kunert, H. Tomšů)

24. 6.   Vyřazení absolventů hudebního i výtvarného oboru (I.Kosová)

 

             

 

Červenec

 

12. - 19. 7.   HUDEBNÍ TÁBOR - vedoucí Iva Kosová

 

Srpen