Společnost přátel ZUŠ RF

Společnost je sdružení rodičů a přátel školy, kteří její činnost podporují vlastní iniciativou nebo finančními příspěvky. Jednou do roka vydává zprávu o činnosti včetně vyúčtování. Od příštího školního roku budou tyto informace k dispozici na webových stránkách školy.

Aktivity společnosti:

Hudební tábor, zájezdy do divadla, odměny pro soutěžící, absolventy školy, přispívá na materiální zabezpečení všech oborů, Krajská soutěž elektronických klávesových nástrojů atd.

Vedení společnosti:

  • Petra Strašáková - předsedkyně
  • Hana Krejčová
  • Jitka Amanová
  • Hana Macíková
  • Emil Sláma

 

Zakládací listina, stanovy a další dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ.

Přivítáme každého, kdo by se chtěl zapojit do práce ve výboru společnosti nebo jakýmkoliv způsobem podpořit její činnost.

 

Domovská stránka
Společnost přátel požádala o sponzorský dar pro Hudební tábor a na vybavení pěveckého sboru HeXaM.
Nadace žádost podpořila a v červnu odevzdala darovací šeky a smlouvy do rukou paní učitelky Petry Strašákové.
Srdečné díky!