Keyboardový soubor

Keyboardový soubor vede pan učitel Zdeněk Suchánek. Hra v souboru vyžaduje šikovné hráče, schopné vyvarovat se chyb a respektovat pravidelný rytmus, který jim nástroj udává. V letošním roce bude soubor spolupracovat s pěveckým sborem HeXaM paní učitelky Lenky Hanáčkové.

 

Prezentace na akcích školy:

  •  Třídní besídka žáků pana učitele Suchánka 9.12.
  •  Promenádní koncert  7. 6. 

 

Keyboardový soubor
Vyučování probíhá v prostorné učebně k tomu určené.

Keyboardový soubor