Cimbálová muzika Maková a Makovička

Pan učitel Mareček letos rozdělil své muzikanty na dívčí a chlapeckou muziku. Mají před sebou důležitý úkol: přípravu na celostání soutěž ZUŠ ve hře cimbálových muzik.

V letošním roce se panu učiteli Marečkovi podařilo získat finanční podporu u níže uvedené nadace, která je určena k dovybavení cimbálových muzik o nové kroje. Už v letošním školním roce si je budou moci děti poprvé obléknout na svoje vystoupení.

V dalším kole schvalování žádostí o finanční podporu se podařilo panu Marečkovi získat 20000,-Kč. na koupi kontrabasu do cimbálové muziky.


Děkujeme, Nadaci Děti-kultura-sport za poskytnutí finanční podpory na pořízení krojů a kontrabasu pro dětskou cimbálovou muziku Maková a Makovička při ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla.
Nadace DKS
Cimbálová muzika Maková
Cimbálová muzika Maková
Cimbálová muzika MakováPrezentace na akcích školy:

  • Vánoční koncert 17.12.
  • Dopolední soustředění 30.1. 2009 v ZUŠ
  • Dopolední soustředění 21. 2. 2009 v ZUŠ
  • Absolventský koncert 6. 5.
  • Absolventský koncert 13. 5.
  • Promenádní koncert 7. 6.

 

Okresní kolo narodní soutěže ve hře cimbálových muzik, Zlín, 24.2.2009

Cimbálová muzika Maková se umístila na 2. místě.

Soutěž Zlín

 

Cimbálová muzika
Pánové Šamša, Řezníček a Obdržálek - opory cimbálové muziky.

Cimbálová muzika
Lukáš Plichta - housle, pan učitel, ladící basu.
Dole Radim Húsek vlevo, Lukáš uprostřed, basu převzal J. Vagunda.
Cimbálová muzika