Přípravné oddělení

Přípravná hudební výchova

Je určena začínajícím hudebníkům. Vyučování probíhá hravou a nenásilnou formou odpovídající věku dětí.

 1. pololetí

2 vyučovací lekce: rozvíjení hudebních předpokladů (rytmus, intonace, zpěv ….), základy notopisu, vlastnosti tónů atd.

 2. pololetí 1 vyučovací lekce: pokračování v prohlubování muzikantských dovedností a teoretických znalostí.
 

 

Přípravná nástrojová instruktáž

Začíná až ve 2. pololetí, kdy jsou děti seznámeny se základy hudební nauky a jejich rytmické i intonační schopnosti se rozvíjejí.

Probíhá ve skupinkách po 2 – 4 dětech. Děti se učí  správnému zacházení s nástrojem a základům hry na nástroj. Projevují se jejich předpoklady pro hru na zvolený nástroj.

Na konci školního roku vykonají postupovou zkoušku do 1. ročníku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. pololetí - PHV A: vyučování zůstává v pondělí, 13.05 - 13.50

                   PHV B: vyučování zůstává ve středu, 13.55 - 14.40

                   (pondělní hodina už není povinná)

V druhé dekádě ledna probíhá domluva skupinového vyučování na nástroje. Tyto hodiny se začou vyučovat od 2. února 2009.

 

Nové!

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY DO 1.ROČNÍKU SE USKUTEČNÍ V TÝDNU OD 1. DO 5.ČERVNA. PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. A 3.ČERVNA ODPADÁ.

 

Přípravná hudební výchova
Děti z přípravné hudební výchovy (PHV A) v lavicích


Přípravná hudební výchova
PHV A  při sborovém zpěvu


První pokusy dětí z PHV

Veselé houslové klíče - první pokusy žáků přípravné hudební výchovy.