Hudební nauka

Hudební nauka pomáhá dětem nejen se všemi teoretickými znalostmi, které jim pomáhají při čtení notového zápisu a usnadňují tak nastudování skladbiček, ale taky je seznamuje s hudební historií i současností. Zpěv, rozvíjení správného rytmického cítění a další hudební dovednosti vyučuje ve svých hodinách hudební nauky paní učitelka D. Kaňovská v Napajedlích, učitelé J. Prokop, P. Strašáková, J. Mareček, P. Verbík na odloučených pracovištích.        

P.uč.Kaňovská

 Paní učitelka Kaňovská kromě spousty dalších pomůcek používá k výuce interaktivní tabuli.

Vánoce v HN

    Nauková třída je útulná a je zároveň domovskou třídou paní učitelky Kaňovské.

Lucka - práce s rytmem

Nástroje - to nás baví

1.ročník

Pracovní sešity

5.ročník

Návštěva v hudební nauce - Jiří Novák student HAMU Praha

Jiří Novák student HAMU Praha
Posluchači
Jiří Novák student HAMU Praha