Rudolf Firkušný

Rudolf Firkušnýse narodil 11. února 1912 v Napajedlech.
Po smrti otce roku 1915 se
matka s Rudolfem a jeho sourozenci Marií
a Leopoldem odstěhovali do Brna.
Tříletý Rudolf se zde začal učit hrát na klavír.
Od dětství až do dospělosti se na jeho uměleckém růstu podílely takové osobnosti jako Vilém Kurz, Leoš Janáček, Josef Suk nebo Otakar Ostrčil.
V roce 1923 poprvé hrál s Českou filharmonií,
roku 1926 jej poprvé ocenila hudební Vídeň. Následovala šňůra
koncertů a zahraničních turné. Před II. světovou válkou, aby se vyhnul koncertování v Německu, odešel do Francie a poté do USA.
Tam se mu během krátké doby podařilo nemožné – dokázal se prosadit mezi klavírní elitu jako byl Horowitz, Rachmaninov, Rubinstein atd. Do vlasti se vrátil jako sólista
roku 1946 na Pražské jaro. Politická situace mu znemožnila zůstat, a proto odcestoval zpět do USA. Během dalších čtyřiačtyřiceti let procestoval svět. Svým hluboce procítěným klavírním projevem a virtuozitou si získával posluchače. Měl dar předávat své muzikantské poselství komukoli, i laik poznal, že u klavíru nesedí řadový umělec, ale člověk s podmanivým kouzlem osobnosti. Na koncertní pódia vlasti se vrátil teprve v roce 1990.
Dostalo se mu řady poct a ocenění. Právem. Po celý život byl hrdý na své češství
a vždy propagoval hudbu našich hudebních skladatelů, i když se jeho vlast chovala  k němu odmítavě. Zemřel po boji se zákeřnou nemocí 19. července 1994 ve Staatsburgu, stát New York, v kruhu svých nejbližších.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Napajedla, 14. - 16. listopad 2008

Završení oslav 110. výročí povýšení Napajedel na město

Festival vážné hudby "Pocta Rudolfu Firkušnému"

Při příležitosti pietního obřadu 10. září 2007 na Ústředním hřbitově v Brně, kdy Taťána a Rudolf Firkušní spočinuli v rodné půdě své vlasti, pozvala paní starostka Irena Brabcová k návštěvě Napajedel jejich děti - Veroniku Firkušnou Callegari a Igora Firkušného. Reakce byla příznivá a po roce oba přijeli do Napajedel. Festival "Pocta Rudolfu Firkušnému", věnování koncertního sálu  památce světového klavíristy přívlastkem "Koncertní síň Rudolfa Firkušného" k názvu "Klášterní kaple", to vše pro ně bylo dokladem, že v Napajedlích na svého rodáka nezapomínáme a že jsme dokonce krok před kulturním děním v celé naší republice.

Festivalu i dalšímu dění ve městě se dostalo publicity v médiích. Je zřejmé, že by se  povědomí o Mistru Firkušném  mělo stát součástí všeobecného kulturního rozhledu každého vzdělaného člověka. Většinu života prožil v USA, ale v rodině mluvili pouze česky - dokladem je skvělá čeština jeho dětí. Nikdy nepodlehl americkému stylu života a navíc se snažil uvádět na koncertních pódiích především českou hudbu. Jeho učitelem byl například Leoš Janáček, mezi přátele patřili Rafael Kubelík či Bohuslav Martinů. Ve světě je svým významem postaven mezi tyto velikány.

V pátek 14. listopadu byli na radnici přivítáni zástupci města dcera a syn Taťány a Rudolfa Firkušných. Za naši školu zde byli přítomni pan ředitel Emil Sláma, paní Lenka Hanáčková, pan Petr Verbík, bývalá ředitelka Věra Žáková. S hosty přijela i sestra Taťány Firkušné, paní Eva Žallmannová s manželem.

Foto
Návštěva byla zdokumentována a fotografie vystaveny na nástěnce
Foto