Flétnový soubor

Sladit soubor zobcových a příčných fléten není nejjednodušší. Hrají v něm děti různého věku i předpokladů muzikantských. Pan učitel Petr Verbík vede dva soubory komorní hry.

 

Prezentace na akcích školy

  • Vystoupení u vánočního stromu (flétnový kvartet) 1.12.
  • Vánoční koncert (flétnový kvartet) 17.12.
  • Koncert WX5 24.4. (flétnový kvartet)
  • Promenádní koncert 7. 6.

 

Flétnový soubor
Početná skupina jednoho ze souborů.
Flétnový soubor
Bosé nohy svědčí o zapomnětlivosti některých dětí.
Flétnový soubor
Vyučování probíhá v učebně hudební nauky.
p. uč Petr Verbík
Velmi výmluvné gesto p. uč. Verbíka.
Flétnový soubor