Zpěv

 Mylně se někdo domnívá, že stačí jednou týdně si zazpívat při vyučování. Každý, kdo bere vážně svou snahu naučit se dobře zpívat, by měl denně svůj hlas trénovat, dodržovat zásady zpěvu tak, jak se to učí od paní učitelky. Každý nástroj - a lidský hlas je také hudebním nástrojem - vyžaduje pravidelný trénink. Díky tomu se otužuje, sílí, zkvalitňuje. I naprosto renovovaní zpěváci, ať už operní, lidoví nebo moderní, chodí často celý život k učiteli zpěvu. Je to nezbytné, aby si kvalitu hlasu udrželi po dlouhá léta.

Studium zpěvu nemusí vést vždy k cíli stát se známým zpěvákem. Má výborný vliv na psychiku, zdravotní stav atd. Rozvíjí hudebnost, pěstuje lásku hudbě a hlavně: radost ze zpěvu je nezanedbatelnou pozitivní devizou do života.

 

Vyučující:

Eva Hanáčková

Zuzana Viceníková pí. uč Lenka Kětáková
Zuzka Viceníková na korepetici s paní učitelkou Květákovou

p. uč Eva Hanáčková
Paní učitelka Eva Hanáčková s žákyní Adélou Hamrlíkovou


 

Výsledky školního kola pěvecké soutěže, 9.1.2009

ZLATÉ  PÁSMO s postupem do krajského kola: Nela Stašová, Kateřina Kozmíková, Ondřej Šamša

ZLATÉ  PÁSMO: Gabriela Savarová, Ivona Hiršová,

STŘÍBRNÉ  PÁSMO: Zuzana Viceníková, Alžběta Sentlová, Nikola Vaňková

 

Výsledky okresního kola pěvecké soutěže, 29.1.2009, Otrokovice

Všichni naši postupuijící žáci získali 2. místa

Ondřej Šamša - I. kategorie

Nela Stašová - 2. kategorie

Kateřina Kozmíková - 3.kategorie

Gratulujeme!