Grafický obor

Počítačová grafika a digitální fotografie


Motto:
I netvůrčí jedinec umístěný do tvůrčího kolektivu je tímto kolektivem pozitivně ovlivňován.

Ve školním roce 2004/2005 vznikl na základní umělecké škole v Napajedlích nový výtvarný obor zaměřený na počítačovou grafiku. Tuto naznačenou specializaci však překračuje a chápe ji také jako všeobecnou přípravu pro budoucí profesi žáka. Základní pravidla a praktické vědomosti potřebné pro práci v této oblasti si žáci osvojují pomocí metodických zadání. Zdůraznění práce s počítačem jako těžiště výuky
a myšlení v obraze pak vede k orientaci
v  oborech, s nimiž grafik spolupracuje nebo v nich spolutvoří jako autor. Proto je nutné pochopení vzájemné vstřícnosti všech složek výsledného díla.

 

Cíl Počítačové grafiky a digitální fotografie ( dále PGaDF):

 

 •  
  • sebevzdělávání (samostatné hlubší studium oblasti svého zájmu)
  • samostatná komunikace
  • estetické cítění
  • výchova pro týmovou spolupráci
  • tvořivost
  • usnadnění hledání svých zájmů, potřeb a svého místa na trhu práce
  • rozvíjení mimoškolní tvůrčí a komunikační aktivity
  • sebepoznávání (poznávání svých opravdových schopností a vlastností) v konfrontaci s celým světem, ne pouze se svými spolužáky nebo sourozenci
  • cílevědomost

 

PGaDF pracuje s pojmy:

 

 •  tvořivost
 •  logické myšlení
 •  prezentace
 •  samostatnost
 •  individuální přístup
 •  prospěšnost, užitečnost
 •  komunikace, komunikativnost
 •  zvládnutí ICT
 •  multimédia, zpracování digitálního obrazu
 •  využití znalostí z ostatních předmětů
 •  pochopení nebo ujasnění mezipředmětových vazeb
 •  zájem o získání nových poznatků, nových vědomostí

 

Výchozí  předpoklady výuky:

 •  děti jsou přirozeně zvídavé, hravé, logicky uvažující, přímočaré,chtějí se učit
  a poznávat, chtějí si vše vyzkoušet
 •  rychle se vše učí
 •  úspěch je podněcuje k další aktivitě
 •  snaží se o vyřešení problému "za každou cenu", tj. hledají "jak to udělat", zatímco dospělí hledají "proč to nejde udělat"


Počítačová grafika a digitální fotografie

zahrnuje tyto oblasti:

 • Počítačová grafika a digitální fotografie
 • Plošná tvorba
 • Objektová a akční tvorba

 

 

                                                            MgA. Kristýna Lagová,  2006

V současné době vyučuje počítačovou grafiku Mgr. Ivana Knotková.