Zpěv

 Mylně se někdo domnívá, že stačí jednou týdně si zazpívat při vyučování. Každý, kdo bere vážně svou snahu naučit se dobře zpívat, by měl denně svůj hlas trénovat, dodržovat zásady zpěvu tak, jak se to učí od paní učitelky. Každý nástroj - a lidský hlas je také hudebním nástrojem - vyžaduje pravidelný trénink. Díky tomu se otužuje, sílí, zkvalitňuje. I naprosto renovovaní zpěváci, ať už operní, lidoví nebo moderní, chodí často celý život k učiteli zpěvu. Je to nezbytné, aby si kvalitu hlasu udrželi po dlouhá léta.

Studium zpěvu nemusí vést vždy k cíli stát se známým zpěvákem. Má výborný vliv na psychiku, zdravotní stav atd. Rozvíjí hudebnost, pěstuje lásku hudbě a hlavně: radost ze zpěvu je nezanedbatelnou pozitivní devizou do života.

 

Vyučující:

  • Eva Hanáčková

    paní učitelka Eva Hanáčková