Plán akcí

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

 

Termíny akcí budou průběžně aktualizovány a akce doplňovány.

V závorkách jsou uvedeni pedagogové, odpovědní za průběh akce.

Za výtvarné projekty odpovídají pedagogové VO.

Fotografie z akcí viz Fotogalerie.

 

Září

 

 1. 9.   Začátek školního roku

 4. 9.   Informativní schůzka rodičů a dětí PHV. 16.00 hod.

           ( L. Hanáčková )

23. 9.   Generálka na koncerty TO (Iva Kosová)

24. 9.   Koncerty TÁBOROVÉHO ORCHESTRU pro I., II. ZŠ Napajedla a pro

            Speciální a praktickou ZŠ Otrokovice ( 3x  za dopoledne, tělocvična II.

            ZŠ)

            KONCERT TÁBOROVÉHO ORCHESTRU pro veřejnost v 16.00
            (Iva Kosová, Dáša Kaňovská)

25. 9.   Slavnostní otevření náměstí po rekonstrukci (P. Verbík)

26. 9.   Svatováclavský průvod (P. Verbík)

 

Říjen

 

18. 10.  Hudební matiné žáků ze třídy paní učitelky Lenky Hanáčkové

27. 10.  Kladení věnců (E. Hanáčková)

             Besídka žáků ze třídy pana učitele Petra Verbíka

 

Listopad

 

  2. 12.  Besídka žáků ze třídy paní učitelky Ivy Kosové          

             Besídka pro DPS Kalvárie - odložena pro nemoc

25. 11.  Besídka pro DPS Kaple (Hana Tomšů)

             Besídka pro DD Husova - odložena pro nemoc

  6. 11.  Výstava v prostorách školní jídelny ZŠ Napajedla (Knotková)

13. 11.  Podzimní výstava v prostorách školy (Knotková, Blažková)

13. - 15. 11.    Festival "Pocta Rudolfu Firkušnému" 
                       spolupráce na organizaci s MěÚ (L.Hanáčková, I. Kosová)


22. 11.   Vystoupení na vernisáži v muzeu (Lenka Hanáčková)

25. 11.   Besídka žáků ze třídy pana učitele Zdeňka Suchánka 

29. 11.   Vystoupení u vánočního stromu, Halenkovice (P. Strašáková)  

 

Prosinec

 

  1. 12.   Besídka žáků ze třídy paní učitelky Lenky Květákové    

  2. 12.   Besídka žáků ze třídy paní učitelky Ivy Kosové 

  3. 12.   Vánoční výstava v prostorách ZŠ Topolná (Ivana Knotková)

  4. 12.   Blahopřání k významnému jubileu - spolupráce se Sborem

              pro občanské záležitosti (P. Strašáková, L. Hanáčková)

  7. 12.   Besídka žáků ze třídy pana učitele Josefa Marečka

  9. 12.   Besídka žáků ze třídy paní učitelky Petry Strašákové

15. 12.   Vánoční besídka Babice (Lenka Květáková)

16. 12.   Vánoční koncert a výstava v Koncertní síni R. Firkušného

                - Klášterní kapli, 17. 00 hod. (Eva Hanáčková)

               

 

Leden

 

20. 1.        Koncert Setkání s hudbou - pocta Rudolfu Firkušnému       

                 (Petr Verbík)

22. 1.        Školní kolo celostátní soutěže ZUŠ - komorní hra s převahou  

                 smyčcových nástrojů (Dáša Kaňovská)

28. 1.        Školní kolo celostátní soutěže ZUŠ - komorní hra s převahou  

                 dechových nástrojů (Petr Verbík)

                

 

Únor

                

17. 2.      Okresní kolo celostátní soutěže v komorní hře s převahou dechů

                ve Slavičíně (Petr Verbík)

17. 2.       Besídka žáků ze třídy paní učitelky Hany Tomšů

 

Březen

                

  4. 3.        Pěvecký koncert  (Eva Hanáčková)

                 Koncertní síň Rudolfa Firkušného - Klášterní kaple, 17.00 hod.

  4. 3.        Besídka žáků ze třídy pana učitele Alexandra Kunerta

  9. 3.        Besídka žáků ze třídy pana učitele Petra Verbíka

11. 3.        Okresní kolo celostátní soutěže v komorní hře s převahou

                 smyčcových nástrojů v Luhačovicích (Dáša Kaňovská - porota,

                 Lenka Hanáčková)

19. 3.        Školní kolo celostátní soutěže - jazzový soubor (Alexander Kunert)

25. 3.        Okresní kolo celostátní soutěže tanečních a jazzových orchestrů

                 ve Zlíně (Alexander Kunert)

 

Duben

1. 4.     Velikonoční keramika (Knotková, Blažková)

7. 4.     Besídka v DPS Kalvárie (Josef Mareček)

9. - 11. 4.  Soustředění pěveckého sboru HeXaM, žáků pěveckého oddělení

                    a akordeonového souboru na Trnavě (Petra Strašáková, Eva

                    Hanáčková, Lenka Hanáčková)

14. 4.     Besídka v DD Husova ul. (Petr Verbík)

15. 4.     Besídka žáků ze třídy paní učitelky Lenka Hanáčkové, 17. 00 hod.

19. 4.     Besídka žáků ze třídy pana učitele Václava Maňase

20. 4.     Vernisáž výstavy Mgr. Emila Slámy, Koncertní síň R. Firkušného -              Klášterní kaple

23. 4.     Hudba v Napajedlích - vernisáž v muzeu, vystoupení v 16.00 hod.

              (Lenka Hanáčková)

27. 4.     Besídka žáků ze třídy paní učitelky Petry Strašákové

28. 4.     1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VÝSTAVA (Zdeněk Suchánek)

              Koncertní síň R. Firkušného - Klášterní kaple, 17. 00 hod.

 

Květen

 

3.  5.     Kladení věnců (Eva Hanáčková)

5.  5.     2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VÝSTAVA (Petra Strašáková)

              Koncertní síň R. Firkušného - Klášterní kaple, 17. 00 hod.

11. 5.     Besídka pro maminky, ZŠ Babice (Jan Prokop)

13. 5.     Besídka žáků ze třídy paní učitelky Lenky Květákové

18. 5.    Souborový koncert v Koncertní síni Rudolfa Firkušného - Klášterní kapli

             (Z. Suchánek, P. Verbík)

20. 5.     Akademie MŠ Napajedla (Josef Mareček, Lenka Hanáčková, Zdeněk

              Suchánek)

25. 5.     STRAŠIDELNÝ LES, 2 hudební pořady pro MŠ (Lenka Hanáčková)

26. 5.     STRAŠIDELNÝ LES, 2 hudební pořady pro MŠ a Spec. ZŠ Otrokovice

26. 5.      Besídka žáků ze třídy pana učitele Zdeňka Suchánka

29. 5.      Dopolední soustředění pěveckého sboru HeXaM (Eva Hanáčková)

               Dopolední soustředění CM Maková a Jazzového souboru (J. Mareček)

30. 5.      PROMENÁDNÍ KONCERT  (Lenka Hanáčková)  

31. 5. - 4. 6.    Postupové zkoušky (Lenka Hanáčková)

                

Červen

 

7. - 11. 6.    Zápis do ZUŠ Rudolfa Firkušného (Lenka Hanáčková)

                   Hudební obor, 13.00 - 17. 00 hod.

7. a 8. 6.     Zápis do ZUŠ Rudolfa Firkušného (Mgr. Emil Sláma)

                   Výtvarný obor, 15. 00 - 16. 30 hod.

16. 6.       Třídní koncert žáků ze třídy paní učitelky Ivy Kosové

23. 6.       Vyřazení absolventů (Dáša Kaňovská)

             

 

Červenec

 

11. - 18. 7.   HUDEBNÍ TÁBOR

 

Srpen