Historie školy

V roce 1951 otrokovická hudební škola otevřela svoji pobočku
v Napajedlích, ta se po roce osamostatnila. Zpočátku se ve vedení školy vystřídali Zd. Pišková - klavíristka, V. Laňka, J. Forst a J. Fuksová. 
Učilo se hlavně hře na klavír a housle -  učitelé J. Nosek,Goldinský aj. Po roce 1953 začali učit ještě externí učitelé Fr. Eger, Jar. Papírek a R. Dratva. Ustálenou podobu na sedm let získal učitelský sbor nástupem ředitele Josefa Cenka (r. 1956). Klavír učily Anděla Gardavská a Alena Víchová roz. Černošková. Na akordeon, housle a trubku učili Josef Nosek a Jaroslav Melichar. Významným rokem pro školu byl rok 1961. Do té doby se učilo ve starém selském stavení ( dnes činžovní domy na Palackého ul. ). Jako odměnu za 10 let velmi úspěšné činosti umožnil MNV přestěhování do budovy na Masarykově náměstí čp. 72, kde sídlila do roku 2001. Na škole pracoval pěvecký sbor a baletní kurz. Zapsáno bylo již 143 dětí. V té době vznikla dnes již tradice učitelských koncertů a započala velmi dobrá spolupráce s Klubem kultury trvající dodnes. Stejně dobrá a dlouhodobá spolupráce je i s mateřskými a základními školami z města i okolí. Po odchodu pana Cenka do důchodu byla do funkce ředitelky jmenována Věra Žáková ( r. 1973 ). Současně se zvyšují počty žáků i učitelů, roste význam školy v kulturním životě města. K významným učitelským osobnostem patří klavíristka Magdalena Horká, která pokračovala ve vedení pěveckého sboru. Dalším významným okamžikem školy bylo otevření druhého oboru - výtvarného ( r. 1983 ) pod vedením Mgr. Emila Slámy,  od roku 1999 ředitele školy. Jedničky v datech života školy mají i nadále svůj význam. V roce 1991 je budova školy v restituci vrácena původním majitelům
panu Vl. Horovi a ing. Lad. Mesenskému. Škola zůstává v podnájmu na dalších deset let. V legislativní oblasti získává právní subjektivitu. V roce 2003 se škola přestěhovala do budovy bývalého kláštera a v současnosti je díky vstřícnosti MěÚ Napajedla opravována. Přestěhováním získala vyhovující prostory pro svůj další rozvoj včetně možnosti využívat jako sál Klášterní kapli.