Školní rok 2008/2009

Hudební oddělení

Příjmení, jménoVyučovaný nástroj
 Hanáčková Eva zpěv, sborový zpěv, keyboard, HN
 Hanáčková Lenka PHV, housle, sborový zpěv
 Kaňovská Dagmar housle, HN, komorní hra
 Květáková Lenka klavír
 Kosová Iva klavír
 Kunert Alexandr zobcová flétna, keyboard, bicí a žesťové nástroje
 Maňas Václav klarinet, zobcová flétna, saxofon
 Mareček Josef housle, kontrabas, cimbál, keyboard,HN, CM
 Prokop Jan kytara, klavír, keyboard, zobc. flétna, kyt. soubor
 Strašáková Petra akordeon, keyboard, akordeonový soubor, HN
 Tomšů Hana  kytara, keyboard, klavír, souborová hra
 Trávníčková Šárka keyboard, violoncello
 Suchánek Zdeněk klarinet, zobcová flétna, keyboard, keyb.soubor, saxofon
 Verbík Petr zobcová a příčná flétna, keyboard, klavír, kom.  hra, flétnový soubor
  
  
  

 

Výtvarné oddělení

Příjmení, jménoVyučovaný předmět
Mgr. Ivana Knotková-Kotáskovápočítačová grafika, digitální fotografie, plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba
Mgr. Emil Slámaplošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba
Mgr. Tamara Blažkováplošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba

 

Literárně-dramatické oddělení  

Příjmení, jméno
Vyučovaný předmět