Hudební nauka

Hudební nauka pomáhá dětem nejen se všemi teoretickými znalostmi, které jim pomáhají při čtení notového zápisu a usnadňují tak nastudování skladbiček, ale taky je seznamuje s hudební historií i současností. Zpěv, rozvíjení správného rytmického cítění a další hudební dovednosti vyučuje ve svých hodinách hudební nauky paní učitelka D. Kaňovská v Napajedlích, učitelé E. Hanáčková, P. Strašáková, J. Mareček, P. Verbík na odloučených pracovištích.     

Hudební naukaHudební naukaHudební naukaHudební nauka