Smyčcové nástroje

Jsou vyučovány tyto nástroje: housle,kontrabas. Z houslí lze přejít i na violu.

 

Učitelé:

  • Lenka Hanáčková
  • Dagmar Kaňovská
  • Josef Mareček

 

Základním nástrojem ve skupině smyčců jsou housle.

Nebojte se houslí! Je to starobylý nástroj s krásným hlasem a trpělivost a pracovitost včetně kapky nadání pro hru se každému bohatě vrátí.

pání učitelka Lenka Hanáčková
pání učitelka Dáša Kaňovská
korepetice žákyň