Přípravné oddělení

Nové! První informační schůzka s žáky, nastupujícími do přípravné hudební výchovy, se uskuteční 2.9. v 16.00 hod.

   

Přípravná hudební výchova

Je určena začínajícím hudebníkům. Vyučování probíhá hravou a nenásilnou formou odpovídající věku dětí.

 1. pololetí

2 vyučovací lekce: rozvíjení hudebních předpokladů (rytmus, intonace, zpěv ….), základy notopisu, vlastnosti tónů atd.

 2. pololetí 1 vyučovací lekce: pokračování v prohlubování muzikantských dovedností a teoretických znalostí.
 

 

Přípravná nástrojová instruktáž

Začíná až ve 2. pololetí, kdy jsou děti seznámeny se základy hudební nauky a jejich rytmické i intonační schopnosti se rozvíjejí.

Probíhá ve skupinkách po 2 – 4 dětech. Děti se učí  správnému zacházení s nástrojem a základům hry na nástroj. Projevují se jejich předpoklady pro hru na zvolený nástroj.

Na konci školního roku vykonají postupovou zkoušku do 1. ročníku. Samotné přijetí do 1.ročníku je - kromě určitého talentu a píle každého dítěte - podmíněno také kapacitními možnostmi školy na jednotlivé nástroje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. pololetí - PHV A: úterý, 13.05 - 13.50

                 PHV B: středa, 13.55 - 14.40

                 pondělní hodina - společná ve sboru Zpěváček, 15.45 - 16.30

Od února 2010 zůstává povinná úterní a středeční hodina. Přesto uvítám, jestliže děti budou dál chodit do Zpěváčku, čeká je vystoupení.

V lednu rodiče informuji o tom, ke komu je jejich dítě zařazeno na nástroj. Rodiče si mohou s učiteli domluvit rozvrh tak, aby se od 1.2. mohla rozběhnout nástrojová výuka.

Ke studiu je bezpodmínečně nutné mít doma svůj nástroj. Pokud jej chcete kupovat, rádi poradíme.

 

PHVPHVPHVPHV