Informace

Kritéria přijímacího řízení do výtvarného oboru - malba temperovými barvami. Po vyvození motivu malby dítě samostatně pracuje. Zkoumá se stupeň barevného vidění dítěte, rozvržení motivu, bohatost výtvarného sdělení. Vyvozují se možnosti předpokládaného vývoje dítěte. 
 
Kritéria přijímacího řízení do grafického oboru - malba temperovými barvami. Po vyvození motivu malby dítě samostatně pracuje. Zkoumá se stupeň barevného vidění dítěte, rozvržení motivu, bohatost výtvarného sdělení. Vyvozují se možnosti předpokládaného vývoje dítěte.
Součástí přijímacího řízení do grafického oboru jsou i domácí práce maximálně v rozsahu 10-ti prací.
 
LISTOPAD
 
 
 
Na výstavě představí své malby také paní učitelky Martina Lišková a Ivana Kotásková. 
 
 
 ŘÍJEN 
 
Zájezd do Moravské galerie v Brně 
 
Výtvarný obor ZUŠ R. Firkušného Napajedla pořádá zájezd do Moravské galerie v Brně na stálé expozice ART IS HERE: Moderní umění a Nové umění. Součástí prohlídky je edukační program s pracovními listy. Na zájezd budou přednostně vybráni žáci 4.-7. ročníku studující výtvarný obor.

Termín - úterý 13. 11. 2018

Sraz - 7.45 hodin ve vestibulu ZUŠ R. Firkušného Napajedla

Návrat - 15:00 hodin k ZUŠ R. Firkušného Napajedla

Žák se dobře teple obleče, vezme si s sebou jídlo a pití.

Cena zájezdu je 100 Kč.

Vyplněnou přihlášku spolu s penězi odevzdejte třídní učitelce do 22.10. 2018.
 
 
ZÁŘÍ
 

Výtvarná soutěž „Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem"

 

Karel Vitásek (žák paní učitelky Jany Válkové) a Eliška Ondrášová (žákyně paní učitelky Ivany Kotáskové) získali ocenění ve výtvarné soutěži „Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem". Tyto práce jsou součástí putovní výstavy. Na výstavě bude prezentováno 70 dětských prací.

Své práce zde budou mít vystaveni také Sára Rybníčková, Nina Košutová, Sabina Ciranová (žákyně paní učitelky Ivany Kotáskové), Dan Mičola, Veronika Ondrůšková, Mariana Vaňáčová, Marie Vavřínková, Anna Šidlíková (žáci paní učitelky Jany Válkové).

Vernisáž výstavy proběhne 21. 9. 2018 v budově památníku Velké Moravy ve Starém městě u Uherského Hradiště v 16. 00 hodin.