Informace

ritéria přijímacího řízení do výtvarného oboru - malba temperovými barvami. Po vyvození motivu malby dítě samostatně pracuje. Zkoumá se stupeň barevného vidění dítěte, rozvržení motivu, bohatost výtvarného sdělení. Vyvozují se možnosti předpokládaného vývoje dítěte. 
 
Kritéria přijímacího řízení do grafického oboru - malba temperovými barvami. Po vyvození motivu malby dítě samostatně pracuje. Zkoumá se stupeň barevného vidění dítěte, rozvržení motivu, bohatost výtvarného sdělení. Vyvozují se možnosti předpokládaného vývoje dítěte.
Součástí přijímacího řízení do grafického oboru jsou i domácí práce maximálně v rozsahu 10-ti prací.
 
***
ŘÍJEN
 *** 
ÚSPĚCH ŽÁKŮ NA CELONÁRODNÍ PŘEHLÍDCE "OČI DOKOŘÁN"
 
 Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla získali v celonárodní soutěžní přehlídce - Oči dokořán - ve Štenberku čestné uznání. Cenu dostali za výtvarnou řadu s tématem - Rastr, rytmus v páse a ploše.  Žáky šestého ročníku vyučoval Mgr. Emil Sláma
 
Zájezd do Šternberku u Olomouce
 
Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla pořádá 31. 10. 2017 autobusový zájezd do Šternberka u Olomouce. Žáci zde navštíví výstavu celostátní přehlídky základních uměleckých škol v prostorách augustiniánského kláštera a Expozici času. foto
 
 
 
***
LISTOPAD
 *** 
Výstava prací žáků VO v prostorách školy na téma "Hudba".
 

 
 PROSINEC
 
" NAŠE VÁNOCE "
 
Srdečně Vás zveme na výstavu betlémů v Muzeu Napajedla.
Na výstavě vystavují svůj betlém také žáci  p. uč. Ivany Kotáskové a  betlémy, které vytvořili učitelé VO Emil Sláma a Martina Lišková