Děti do koncertních sálů a výstavních síní

Projekt ,,Děti do koncertních sálů a výstavních síní‘‘ zajišťuje žákům naší školy kontakt s přímým uměním prostřednictvím návštěv koncertů, výstav nebo divadelních představení.

Kulturní akce pro děti vybírají vyučující s ohledem na jejich věk, potřeby a v souladu s děním v kultuře nebo aktuálním výročím v uměleckém světě.

Cílem projektu je výchova kultivovaných a kulturních jedinců s celoživotním zájmem o umění.

Finanční podporu projektu zajišťuje Společnost přátel.

 

fotografie z návštěvy výstavy Stefan Milkov - obrazy

Akce - zájezdy ve školním roce 2018/ 2019:

 září Stefan Milkov - obrazy (muzeum Napajedla)

  6. 11. TRIO KLARIVERONI, Filharmonie B. Martinů Zlín

13. 11.     Zájezd na výstavu do Uměleckoprůmyslového muzea v Brně

 13. 3. Koncert pro Evu Jiřičnou, Filharmonie B. Martinů Zlín

 

 V letošním šk. roce opět vyhlašujeme soutěž o cenu ředitelky školy:

Za každou návštěvu kulturní akce (výstavy, koncertu, divadla...), nahlášenou vašemu třídnímu učiteli, získáte do ŽK jedničku. Na konci roku budou vyhlášeni a odměněni žáci/žákyně s nejvyšším počtem získaných jedniček.

 

 

Navštívené akce ve školním roce 2017/ 2018