Plán akcí pro školní rok 2017/2018

Během školního roku 2017/2018 PROBÍHAJÍ PROJEKTY:

 

Září

4.- 5. Domluva rozvrhu 

6. Zahájení individuální výuky

7. Informativní schůzka pro rodiče PHV 

11. Zahájení kolektivní výuky 

15. - 17. Mezinárodní akordeonová soutěž, Castelfidardo (Itálie)

Říjen

 25. Vystoupení pěveckého sboru HeXaM na Pokládání věnců 

 31.  Zájezd VO do Šternberku na celostatní výstavu prací žáků "Oči dokořán" 

Listopad

  Ukázky hudebních nástrojů v hodinách PHV

2. - 5. Mezinárodní akordeonové dny 

                Výstava prací žáků VO v prostorách školy  na téma "Hudba"

16. Koncert táborového orchestru na Festivalu vážné hudby Pocta R. Firkušnému 

Besídka v Domově pro seniory Napajedla - Husova 

Besídka v Domě s pečovatelskou službou - Sadová 

22. Besídka v Domě s pečovatelskou službou - Kalvárie 

30. Rozsvěcování vánočního stromu - Napajedla

Prosinec

1.-31. Vánoční výstavy  v budově školy a na odloučených pracovištích

 2. Rozsvěcování vánočního stromu - Halenkovice

Vánoční koncert v Babicích

 18. Vánoční koncert, Klášterní kaple

 20. Vánoční koncert v Halenkovicích 

Leden

Školní kola soutěže žáků ZUŠ

Únor

Setkání s hudbou, Pocta Mistru R. Firkušnému - XVII. ročník 

Okresní kola soutěže žáků ZUŠ  

Březen

  Krajská kola soutěže žáků ZUŠ 

Kytarová soutěž Zlín 2018 - 3. ročník ( ZUŠ Harmonie Zlín)  

Den učitelů 

Absolventské předehrávky

  Duben

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ

15. - 30. Projekt ZUŠkolka - ukázky hudebních nástrojů v MŠ  

Vernisáž absolventské výstavy, Klášterní Kaple 

Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2017 

Květen

1. - 20. Projekt ZUŠkolka - ukázky hudebních nástrojů v MŠ  

Pietní akt 

Projekt ZUŠkolka  - ukázkové hodiny keramiky pro MŠ Napajedla 

1. absolventský koncert, Klášterní Kaple 

Festival ZUŠKA?ZUŠKA! - park Komenského - dílny, vystoupení...

2. absolventský koncert, Klášterní Kaple  

Projekt ZUŠkolka - ukázkové hodiny keramiky, MŠ Babice 

Vystoupení pro maminky - Babice

Projekt ZUŠkolka - ukázkové hodiny keramiky pro MŠ Halenkovice 

Hudební pořad pro MŠ, kino Napajedla

Zájezd na koncert Igora Ardaševa, Filharmonie B. Martinů Zlín

Festival ZUŠKA?ZUŠKA! -  Divadelní zóna Zlín 

Výtvarné dílny v parku Komenského Zlín - Divadelní zóna při MFF 

Červen

Festival ZUŠKA?ZUŠKA! - Divadelní zóna Zlín 

Promenádní koncert

Postupové zkoušky 

Zápis do hudebního oboru 

Zápis do výtvarného oboru

Vystoupení v Knihovně B. Benešové

Vyřazení absolventů, Klášterní Kaple

Červenec

 Hudební tábor

Srpen