Plán akcí pro školní rok 2018/2019

Během školního roku 2018/2019 PROBÍHAJÍ PROJEKTY:

 V rámci akcí pořádaných ZUŠ R. Firkušného Napajedla budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZUŠ R. Firkušného nenese zodpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Září

3.- 4. Domluva rozvrhu 

5. Zahájení individuální výuky

6. Informativní schůzka pro rodiče PHV a PVV

10. Zahájení kolektivní výuky 

13. Stefan Milkov - obrazy (hudební vystoupení na vernisáži) 

21. Vernisáž výstavy ,,Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem"

22. Den Zlínského kraje

27. Koncerty táborového orchestru 

Říjen

 21.          Koncert farnosti Pohořelice

 25. Pěvecké vystoupení na Pokládání věnců 

 25.          Československo a Česko na mapových pohlednicích - vernisáž

 26.          Oslavy 100. výročí založení republiky - Halenkovice  

 26. - 28. Mezinárodní akordeonové dny v Praze 

Listopad

  Ukázky hudebních nástrojů v hodinách PHV

 6. Zájezd na koncert TRIA KLARIVERONI, FBM Zlín

 13.          Zájezd na výstavu do Uměleckoprůmyslového muzea v Brně

 17. Koncert ZUŠ v rámci Festivalu Pocta R. Firkušnému, Klášterní kaple 

 23. - 25. Soustředění žáků hudebního oboru

 27. Besídka v Domově pro seniory Napajedla - Husova 

 28. Besídka v Domě s pečovatelskou službou - Kalvárie 

 29. Předvánoční koncert žáků p. uč. Prokopa  

 30. Rozsvěcování vánočního stromu - Napajedla

Prosinec

1.-31. Vánoční výstavy  v budově školy a na odloučených pracovištích

 1. Rozsvěcování vánočního stromu - Halenkovice

 3.            Předvánoční koncert žáků p. uč. Tomšů

 6.            Třídní koncert žáků p. uč. Kuběnové

 9. Adventní koncert, kostel Topolná

 10. Vánoční besídka p. uč. Ponížilové, Stanislavové a Kaňovské R. 

 11. Besídka v Domě s pečovatelskou službou - Sadová 

 19. Předvánoční koncert v Babicích 

 20. Adventní koncert, kostel Napajedla

Leden

  Školní kola soutěží žáků ZUŠ 

  Setkání s hudbou, Pocta Mistru R. Firkušnému - XIX. ročník

 23. - 24. Třídní koncerty žáků p. uč. Míčové a p. uč. Divokého 

Únor

  Okresní kola soutěží žáků ZUŠ 

Březen 

Ukázkové hodiny keramiky a hudebních nástrojů v MŠ 

   Krajská kola soutěží žáků ZUŠ

 13. Zájezd na Koncert pro Evu Jiřičnou, FBM Zlín

 27. Den učitelů 

Absolventské předehrávky

  Duben

  Ukázkové hodiny keramiky a hudebních nástrojů v MŠ

Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2018

 29. 1. Absolventský koncert, Klášterní kaple

Květen

  Pietní akt 

 5. Malí velcí filharmonici - Zlín

 6. 2. absolventský koncert, Klášterní Kaple 

 7. Malí velcí filharmonici - Uherské Hradiště

Vystoupení pro maminky - Babice

 18. Malí velcí filharmonici - Holešov 

Pořad pro MŠ 

 31. Promenádní koncert  - akce v rámci projektu ZUŠ Open

  Vernisáž absolventské výstavy, muzeum Napajedla 

Červen

  Výtvarné dílny v parku Komenského Zlín - Divadelní zóna při MFF 

  ,,Knížka pro prvňáčka" - vystoupení v Knihovně B. Benešové

  Festival ZUŠKA?ZUŠKA! - Divadelní zóna Zlín 

 3. - 7. Postupové zkoušky 

 8. Malí velcí filharmonici - Kroměříž 

 10. - 14. Přijímací řízení

 24. Vyřazení absolventů, Klášterní Kaple   

Červenec

 7. - 14. Hudební tábor

Srpen