Plán akcí pro školní rok 2019/2020

Během školního roku 2019/2020 PROBÍHAJÍ PROJEKTY:

 V rámci akcí pořádaných ZUŠ R. Firkušného Napajedla budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZUŠ R. Firkušného nenese zodpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Září

2.- 3. Domluva rozvrhu 

4. Zahájení individuální výuky

5. Informativní schůzka pro rodiče PHV a PVV

9. Zahájení kolektivní výuky 

26. Koncerty táborového orchestru 

Říjen

Pěvecké vystoupení na pokládání věnců

 10. Zájezd na Koncert Čajkovského B moll - FBM   

Listopad

  Ukázky hudebních nástrojů v hodinách PHV

  Festival Pocta R. Firkušnému, Klášterní kaple 

  Besídka v Domově pro seniory Napajedla - Husova 

  Besídka v Domě s pečovatelskou službou - Kalvárie  

 29. Rozsvěcování vánočního stromu - Napajedla

 30. Rozsvěcování vánočního stromu - Halenkovice 

Prosinec

1.-31. Vánoční výstavy  v budově školy a na odloučených pracovištích

  Besídka v Domě s pečovatelskou službou - Sadová 

  Předvánoční koncert v Babicích 

 16. Benefiční vánoční koncert

Leden

Školní kolo soutěže žáků ZUŠ  

Únor

 7. Setkání s hudbou, Pocta Mistru R. Firkušnému - XX. ročník

  Okresní kola soutěže ZUŠ

Březen 

  Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ  

  Den učitelů 

Absolventské předehrávky

  Duben

  Ukázkové hodiny keramiky a hudebních nástrojů v MŠ

  1. Absolventský koncert, Klášterní kaple

Květen

  Pietní akt 

  Malí velcí filharmonici 

   2. absolventský koncert, Klášterní Kaple 

 7. Zájezd na TALENTINUM - FBM Zlín

  Pořad pro MŠ   

 29. Vystoupení pro maminky - Babice 

Vernisáž absolventské výstavy, muzeum Napajedla

   Promenádní koncert  - akce v rámci projektu ZUŠ Open

Výtvarné dílny v parku Komenského Zlín - Divadelní zóna při MFF  

Červen

  Absolventská výstava, muzeum Napajedla

Postupové zkoušky 

  Přijímací řízení výtvarný obor 

  Přijímací řízení hudební obor 

  ,,Knížka pro prvňáčka" - vystoupení v Knihovně B. Benešové

   Vyřazení absolventů, Klášterní Kaple 

Červenec

  Hudební tábor

Srpen